Urner

Valg av urne er en person­lig sak.Urner for nedset­ting var lenge ensar­tet. Slik er det ikke lenger. I dag ønsker mange at urnen skal være vakker med et person­lig uttrykk. Vi imøte­kom­mer dette ved å kunne tilby et utvalg miljø­venn­lige urner.

Askespred­ning er tillatt etter krema­sjon. Spesi­elle retnings­lin­jer gjelder, spør oss om råd.