Minnesamvær

I Norge har vi lang tradi­sjon for å samle familie, slekt og venner til minne­sam­vær etter seremo­nien. Det kan være godt å møtes på en mer uformell måte. Mange synes det er godt å snakke sammen og dele minner og opple­vel­ser. Nettopp felle­s­ka­pet er for mange viktig i sorgar­bei­det. Vi bekref­ter på en måte at vi er sammen i sorgen og skal leve videre.

Et minne­sam­vær kan legges opp etter skikker og tradi­sjo­ner, eller etter helt spesi­elle ønsker. Enten hjemme eller i et leid lokale.

Vi kan informere og komme med forslag for de mulighetene som finnes for hvor minne­sam­vær kan gjennomføres i nærheten av der seremonien finner sted. Vi kan formidle en komplett løsning, inklu­siv mat, kaker, kaffe, te, mineral­vann, oppdek­king, serve­ring og oppryd­ding.