Musikk – forslag til salmer

Alltid freidig når du går

Amazing grace

Blott en dag, et øyeblikk om gangen

Bred dina vida vingar, o Jesus, över mig

Deg være ære

Deilig er jorden

Den dag du gav oss er til ende

Det er makt i de foldede hender

Dype, stille, sterke, milde

Eg er ein gjest i verda

Eg veit i himme­rik ei borg

Ein fin liten blome i skogen er ser

Fager kvelds­sol smiler

Han tek ikkje glansen av livet

Herre Gud, ditt dyre navn og ære

Hos Gud er evig glede

Hver dag er en sjelden gave

Hvilken venn vi har i Jesus

Hvor under­lig er du i alt hva du gjør

I den stille, klare morgen

I dine hender, Fader blid

I himme­len, i himme­len

Ikke alle dager er like

Ikke en spurv til jorden

Ingen er så trygg i fare

Jag kan icke räkna dem alla

Jeg er en seiler på livets hav

Jeg er i Herrens hender når dagen gryr i øst

Jeg går til himlen, der er mitt hjem

Jeg har en venn som har gitt sitt liv

Jeg har vandret med Jesus

Jeg løfter opp til Gud min sang

Jeg skulle ei sørge, jeg har jo en venn

Jeg vet meg en søvn i Jesu navn

Jesus, det eneste, helligste, reneste

Jesus, styr du mine tanker

Kjære Gud, når eg bed

Kjærlig­het fra Gud sprin­ger like ut

Klippe, du som brast for meg

Kor stort min Gud at eg ditt barn får vera

Lei, milde ljos, igjen­nom skoddeeim

Lykksa­lig, lykksa­lig, hver sjel som har fred

Lær meg å kjenne dine veie

Løftene kan ikke svikte

Med Jesus vil eg fara

Morning has broken

Navnet Jesus blekner aldri

Nærmere deg, min Gud

O, bli hos meg, nå er det aftentid

Salige visshet, Jesus er min

Se solens skjønne lys og prakt

Skal vi møtes hist ved floden

Store Gud, vi lover deg

Så går en dag än från vår tid

Så ta da mine hender

Takk, min Gud, for alt som hende

Tenk når engang den tåke er forsvun­net

Til himlene rekker din miskunn­het, Gud

Tårnhøye bølger går

Velt alle dine veier

Å leva, det er å elska

Alltid freidig når du går

Amazing grace

Blott en dag, et øyeblikk om gangen

Bred dina vida vingar, o Jesus, över mig

Deg være ære

Deilig er jorden

Den dag du gav oss er til ende

Det er makt i de foldede hender

Dype, stille, sterke, milde

Eg er ein gjest i verda

Eg veit i himme­rik ei borg

Ein fin liten blome i skogen er ser

Fager kvelds­sol smiler

Han tek ikkje glansen av livet

Herre Gud, ditt dyre navn og ære

Hos Gud er evig glede

Hver dag er en sjelden gave

Hvilken venn vi har i Jesus

Hvor under­lig er du i alt hva du gjør

I den stille, klare morgen

I dine hender, Fader blid

I himme­len, i himme­len

Ikke alle dager er like

Ikke en spurv til jorden

Ingen er så trygg i fare

Jag kan icke räkna dem alla

Jeg er en seiler på livets hav

Jeg er i Herrens hender når dagen gryr i øst

Jeg går til himlen, der er mitt hjem

Jeg har en venn som har gitt sitt liv

Jeg har vandret med Jesus

Jeg løfter opp til Gud min sang
Jeg skulle ei sørge, jeg har jo en venn

Jeg vet meg en søvn i Jesu navn

Jesus, det eneste, helligste, reneste

Jesus, styr du mine tanker

Kjære Gud, når eg bed

Kjærlig­het fra Gud sprin­ger like ut

Klippe, du som brast for meg

Kor stort min Gud at eg ditt barn får vera

Lei, milde ljos, igjen­nom skoddeeim

Lykksa­lig, lykksa­lig, hver sjel som har fred

Lær meg å kjenne dine veie

Løftene kan ikke svikte

Med Jesus vil eg fara

Morning has broken

Navnet Jesus blekner aldri

Nærmere deg, min Gud

O, bli hos meg, nå er det aftentid

Salige visshet, Jesus er min

Se solens skjønne lys og prakt

Skal vi møtes hist ved floden

Store Gud, vi lover deg

Så går en dag än från vår tid

Så ta da mine hender

Takk, min Gud, for alt som hende

Tenk når engang den tåke er forsvun­net

Til himlene rekker din miskunn­het, Gud

Tårnhøye bølger går

Velt alle dine veier

Å leva, det er å elska