Når et menneske dør

Livet blir forandret for mange når et menneske i nær relasjon dør. Det kan være vanskelig å vite hva man skal gjøre når et dødsfall har funnet sted, og sjeldent er man forberedt på døden. Øksnes Begravelsesbyrå hjelper dere å få en verdig avslutning.

Døgnåpen telefon:

Minnesider

Les mer

Kister

Les mer

Design gravstein

Les mer

Når et menneske dør

Livet blir forandret for mange når et menneske i nær relasjon dør. Det kan være vanskelig å vite hva man skal gjøre når et dødsfall har funnet sted, og sjeldent er man forberedt på døden.

Øksnes Begravelsesbyrå hjelper dere å få en verdig avslutning.

Døgnåpen telefon:

414 31 147

E-postadresse:
post@oksnesbegravelse.no

Besøksadresse:
Storgata 50, 8430 Myre