Programhefte / sanghefte

Etter at innhol­det i seremo­nien er bestemt, settes det vanlig­vis opp et program­hefte. På denne siden kan du se eksemp­ler på ulike motiver.

Det finnes mange ulike layout, farger, forma­ter og oppsett. Vi kan sette opp et forslag til deg. Snakk med oss, så hjelper vi deg.

Forslag til motiver kan du se under/her: