Blomster

For mange er bloms­ter en viktig del av avskjeds­se­re­mo­nien. De skal skape en vakker ramme rundt det seremo­ni­elle, de skal bekrefte omtanke og de skal gi trøst og nytt håp i sorgen.

Vi har et stort utvalg av kranser, bårebu­ket­ter, dekora­sjo­ner og oppsat­ser, og vi kan sørge for en vakker og helhet­lig ramme rundt seremo­nien.

Vår samar­beids­part­ner er Woies Blomster AS på Myre.

Trykk her for å laste ned blomsterbrosjyre