Kistetransport

Som del av den praktiske gjennom­fø­rin­gen står vi for trygg og respekt­full trans­port av den avdøde. Dette er som regel til stedet hvor seremo­nien holdes, samt til gravsted eller krema­to­rium i etter­kant av seremo­nien. Skjer dødsfal­let i hjemmet eller på insti­tu­sjon må vi trans­por­tere kisten midler­ti­dig til nærmeste sykehus eller kapell.

Vi trans­por­te­rer også kister over lengre avstan­der innen­lands og utenlands.