Sløyfetekster blomster

På sløyfene kan det trykkes personlige hilsener og symboler. Har du noen personlige ønsker strekker vi oss langt for å imøtekomme de.

Her er noen forslag til tekst på sløyfene:

Alltid du minnes i kjærlig­het

Borte fra legemet, hjemme hos Herren

De kjærlige (siste) hilse­ner

De kjærligste hilse­ner

Den siste hilsen/farvel og takk for alt

Ditt minne er meg så inder­lig kjært

Ditt minne er gjemt i mitt hjerte

Du forlot meg så altfor tidlig

Du glemmes ei

Du var meg så kjær og så tung å miste

Elsket i livet, savnet i døden

Farvel og takk for alt

Fred med ditt minne

Guds fred

Hvil i fred, kjære

Høyt elsket, dypt savnet

Kjært er ditt minne

Minnes i kjærlig­het

Minnet om deg vil vi alltid bære med oss

 

Minnene etter deg er så uende­lig kjære/gode

Minnene lever

På gjensyn (kjære …)

Siste hilsen

Størst av alt er kjærlig­he­ten

Takk til vi møtes igjen

Takk for mange/alle gode minner

Takk for alt, du kjære/min elskede/min gode venn

Takk for all omsorg og kjærlig­het

Takk for alt du var for meg/oss

Takk for all godhet

Takk for godt vennskap/naboskap

Takk for all kjærlig­het og omsorg

Takk for alle gode år/stunder

Takk for den tiden vi fikk sammen

Takk for alt du var

Vi møtes igjen

Vi glemmer deg aldri

Alltid du minnes i kjærlig­het

Borte fra legemet, hjemme hos Herren

De kjærlige (siste) hilse­ner

De kjærligste hilse­ner

Den siste hilsen/farvel og takk for alt

Ditt minne er meg så inder­lig kjært

Ditt minne er gjemt i mitt hjerte

Du forlot meg så altfor tidlig

Du glemmes ei

Du var meg så kjær og så tung å miste

Elsket i livet, savnet i døden

Farvel og takk for alt

Fred med ditt minne

Guds fred

Hvil i fred, kjære

Høyt elsket, dypt savnet

Kjært er ditt minne

Minnes i kjærlig­het

Minnet om deg vil vi alltid bære med oss

Minnene etter deg er så uende­lig kjære/gode

Minnene lever

På gjensyn (kjære …)

Siste hilsen

Størst av alt er kjærlig­he­ten

Takk til vi møtes igjen

Takk for mange/alle gode minner

Takk for alt, du kjære/min elskede/min gode venn

Takk for all omsorg og kjærlig­het

Takk for alt du var for meg/oss

Takk for all godhet

Takk for godt vennskap/naboskap

Takk for all kjærlig­het og omsorg

Takk for alle gode år/stunder

Takk for den tiden vi fikk sammen

Takk for alt du var

Vi møtes igjen

Vi glemmer deg aldri