Akutt hjelp ved dødsfall

Det kan være vanske­lig å vite hva man skal gjøre når et dødsfall har funnet sted. Kanskje er det spesielle omstendigheter. Når vi blir kontaktet gir vi råd og veiled­ning i den situa­sjo­nen du befin­ner deg i, og vi kan hjelpe deg hurtig. Vi tilrettelegger for individuelle behov og ønsker. Vår erfaring og lokalkunnskap er til god hjelp når du skal treffe dine valg om hvordan begravelsen skal gjennomføres.