Planleggingssamtale

Etter et dødsfall er det vanlig med en planleg­gings­sam­tale.  Under samtalen går vi igjennom opplysninger om det som videre skal meldes i forhold til det offentlige og evt. trossamfunn,  utfor­ming av eventu­ell dødsan­nonse, alle nødven­dige valg i forhold til bloms­ter, kiste, klær, seremoni og ønsker for innhold i denne. Vi vil også infor­mere om veien videre for dere, herunder arveopp­gjør og skifte, gravstein, urnened­set­telse, osv.. Dette kan være på kontoret vårt eller hjemme hos dere eller i noen tilfeller vil det være mest hensiktsmessig å ta dette på telefon eller epost.

Om ønske­lig kan du ringe oss hele døgnet, også i helger og i høyti­der, ved behov for umiddel­bar hjelp eller for å gjøre en forhånds­av­tale for samtale.