Melding om dødsfall

Ved dødsfall skal lensmannen eller tingretten underrettes. Vi melderdødsfallet til tingretten. Folkeregister, trygdekontor, menighetskontor og kirkegårdskontor mottar melding om dødsfallet uten at familien behøver å ta kontakt, det samme gjelder prest og organist.
Dødsattest fra lege forevises retten eller lensmannen. Dødsboet blir deretter registrert. Den personen som begravelsesbyrået har angitt som kontaktperson, blir etter en stund kontaktet skriftlig av lensmannen eller retten angående skiftet. Det blir da gitt en orientering om mulighetene for privat skifte.

Arvingene må bestemme seg for hvordan de ønsker at boet skal skiftes. Se de nærmere opplysninger om privat og offentlig skifte av dødsbo hos Paragrafen. Man kan også henvende seg til tingretten for å få veiledning.

De etterlatte må selv sende inn skjema for arv og skifte til nærmeste tingrett /skifterett til avdødes bostedskommune i løpet av 60 dager etter at døden inntraff.

Etterlatte må selv sende melding om dødsfallet til:

  • Bank og forsikringsselskap
  • Posten
  • Telefonselskap
  • NRK lisenskontor
  • Strømleverandør
  • Vegvesenet
  • Borettslag / husvert
  • Abonnement avis / -tidsskrift
  • Nav