Urnenedsettelse

Urnen kan settes ned etter at krema­sjo­nen er fullført og skal være i jorden før seks måneder har gått. Det er vanlig ved krema­sjo­ner vinters­tid at urnen settes ned først til våren.

Ved urnened­set­telse møter vanlig­vis pårørende en repre­sen­tant fra kirke­går­den eller gravferds­eta­ten som bistår nedset­tel­sen. Ønsker pårørende medvirk­ning av prest, taler eller en repre­sen­tant fra begra­vel­ses­by­rået må dette avtales i forkant.

Byrået er behjel­pe­lig med å avtale tid for urnened­set­telse. Det er også mulig å kontakte gravferds­kon­to­ret ved den aktuelle gravlun­den direkte, for å avtale tidspunkt. Familien kan delta både i senking av urnen og lukking av graven.