Servicearbeid på gravstein og gravminner

Vi utfører service- og vedlikeholdsarbeid på gravstein og gravminner. Servicearbeid kan utføres på kirkegården eller ved henting/bringing av gravminnet som skal restaureres.
Denne typen servicearbeid dekker:

  • Navnetilføyelser
  • Oppussing / rensing av stein
  • Sikring / bolting / oppretting
  • Omsliping

Vår Skrifthugger reiser med egen servicebil og henter stein for å utføre navnetilføyelser og vedlikehold.
Vi utfører inngravering av navn i lakk eller gull og monterer bronsenavn på eksisterende steiner.
Vi pusser opp eksisterende navn og ornament på steinen samtidig som vi renser gravminnet for mose og lignende som ofte er forårsaket av forurensing.

Vi sikrer gravminner mot velting på forskriftsmessig vis med to rustfrie bolter mellom sokkel og stein. Vi utfører også oppdrag som innebærer oppretting av veltefarlige gravminner.

Vi tar inn eldre gravminner til omarbeiding, dette er steiner som slipes ned pga. plassmangel og ønskes fornyet. Dette er ofte steiner som har tilhørt familien i generasjoner og som ønskes ivaretatt i flere generasjoner framover.