Takkekort og takkeannonser

Her vil du finne forslag til tekst på takke­kort og takke­an­nonse. Takke­kort kan ha samme motiv som sanghef­tet. Andre varian­ter kan også bestil­les hos oss. Vi kan hjelpe med oppsett og gi råd om innhold/tekst.

 

Hjerte­lig takk for medfø­lelse og bloms­ter­hil­se­ner ved vår kjære … sin bortgang.

Hjerte­lig takk for all vennlig delta­gelse ved vår kjære … sin bortgang.

Vi takker for vennlig delta­gelse ved vår kjære … sin sykdom og bortgang.

Takk for all vennlig omsorg og bloms­ter­hil­se­ner ved vår kjære … sin bortgang. Takk til alle som var med oss i begravelsen/bisettelsen, og for gaven til …

En varm takk til alle dere som har støttet oss i den tunge tiden ved vår kjære … sin bortgang.

Vi takker våre venner og kolle­gaer for all vennlig delta­gelse ved vår kjære … sin bortgang.

Som tillegg til enhver av tekstene kan prester, insti­tu­sjo­ner, organi­sa­sjo­ner, eller andre, nevnes med følgende forslag:

Vi vil også få takke …… for god hjelp og støtte.