Transport – Norge

Vi tar hånd om alle praktiske forhold i forbin­delse med trans­port av avdøde i Norge.

På grunn av vår nærhet til kysten, brukes hurtigruta ofte ved båretransport, det trans­por­te­res også med bil over forholds­vis lange avstan­der før det lønner seg å benytte fly eller tog.

NAV dekker trans­port hjem hvis man dør under besøk, reise eller sykehusopphold innenfor Norden,  med unntak av egenan­del på kr 2.272,- Utenfor Norden må man dekke hjemtrans­port selv, eller gjennom reise­for­sik­ring med unntak av noen sær regler for Norske sjøfolk.

Hvis man dør der man bor, men ønsker å gravleg­ges et annet sted, må man dekke alt selv.