Transport – hjemsendelse

Vi tar hånd om alle praktiske forhold i forbin­delse med trans­port og hjemsen­delse av utlen­din­ger som dør.

Vi trenger avdødes pass og navn på motta­ker av kisten i hjemlan­det.

Vennligst kontakt oss for å gjøre en avtale.

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon 414 31 147.

 

Transport – internationally

We take care of all practi­cal arran­ge­ments in connec­tion with the return of foreig­ners who dies.

We need the origi­nal passport of the deceased as well as the name of the recipi­ent of the casket in the home country.

Please contact us to make an appoint­ment.